ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

วันที่ 18 พ.ย.61 ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต และนางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ วัดเมืองใหม่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งประเพณีทอดกฐินสามัคคีนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตทำเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมสมทบทุนเป็นเงินจำนวน 276,446.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.