อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลนิมิตร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลนิมิตร

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ในปีพุทธศักราช 2560 กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.