ประชุมผู้บริหารของ จ.ภูเก็ต กับกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมผู้บริหารของ จ.ภูเก็ต กับกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารของจังหวัดภูเก็ตกับกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือจากกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์ ได้ร่วมกันสนับสนุนนโยบายและโครงการของจังหวัดภูเก็ต อาทิ โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา “Keep Phuket Clean by Our Hands and Hearts” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสะอาดในปี 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการในการคัดแยกขยะ รวมถึงจังหวัดภูเก็ตได้มีแผนในการแก้ปัญหาเรื่องลิง โดยจัดหาที่อยู่ให้กับลิง ซึ่งคาดว่าจะนำลิงไปเลี้ยงในพื้นที่เกาะห่างไกลจากเขตชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วเกาะภูเก็ต 1,500 จุด เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้บริหารจัดการระบบสารสนเทศ โดยติดตั้ง Free Wifi จำนวน 1,000 จุด อีกทั้งกำลังติดตั้งเพิ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ นอกจากนี้ มีโครงการจัดระเบียบท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อจดทะเบียนนักท่องเที่ยวและบุคคลที่ลงเรือโดยสารสาธารณะ เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนขยายเวลาในการทำงานของไลฟ์การ์ด บริเวณชายหาดต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.