กงสุลใหญ่จีนประจำสงขลา มอบของที่ระลึกแด่ ผภก.
ข่าว ภูเก็ต

กงสุลใหญ่จีนประจำสงขลา มอบของที่ระลึกแด่ ผภก.

วันที่ 11 ต.ค. 60 เวลา 15:00 น.ฯพณฯ MA CUIHONG กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา และสำนักงานกงสุลประจำจังหวัดภูเก็ตของสถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา มอบของที่ระลึกแด่ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ในโอกาสแสดงความยินดีที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมทั้งได้หารือในประเด็นการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวจีน และสายการบินจีนที่มาปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) การนี้ ฯพณฯ MA CUIHONG ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ ทภก.ได้ให้ความสำคัญการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวจีนเป็นพิเศษ เช่นการจัดทำป้ายบอกทิศทางต่างๆ เป็นภาษาจีน และบริการล่ามภาษาจีน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคตระหว่างกัน ณ ห้องปฏิบัติงาน ผภก. อาคารสำนักงาน ทภก.

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.